Partnereink

aspotec

Aspotec Sporttechnik

Balázs tenisziskola

Balázs tenisziskola

Kvadrum építész Kft.

Kvadrum építész Kft.

Ulti Clocks content
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Munkabiztonság, egészségvédelem

Az MTNy Egyházi Gimnázium diákjai belépő iskolázása

munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi előírásokból

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MUNKA BIZTONSÁGA ÉS AZ EGÉSZSÉG VÉDELME

1. Eljárás az iskolai baleset regisztrálására és a veszélyes események nyilvántartására a SZK Iskolaügyi Minisztériuma 24/2006-R. sz. metodikai utasítása szerint az egységes eljárás bevezetéséhez az iskolai balesetek regisztrálásához és a veszélyes események nyilvántartásához az iskola viszonyaiban.

Regisztrált iskolai baleset a diák egészségének károsodása, amennyiben történt:

a) oktatási-nevelési tevékenységnél, vagy az iskola által szervezett nem kötelező tevékenységnél, vagy közvetlen összefüggésben vele,

b) tevékenységeknél, melyek nincsenek feltüntetve az a) betű alatt, ha a diák a tanár vagy az iskola megbízott alkalmazottjának utasítására vagy beleegyezésével végezte.

 

Regisztrált iskolai baleset olyan baleset, mely oka a diák négy napnál tovább tartó hiányzásának a tanításról a kezelő orvos álláspontja alapján, vagy a diák halálának.

 

Nem regisztrált iskolai baleset olyan baleset, mely oka a diák négy napnál rövidebb ideig tartó hiányzásának a tanításról a kezelő orvos álláspontja alapján, esetleg ha nem is kerül sor hiányzására a tanításról, de sor kerül egészségének károsodására a baleset által.

 

Súlyos baleset az egészség nagyon komoly károsodását jelenti, itt szó van:

a) halálról, melyre a baleset következtében került sor, vagy

b) az egészség súlyos károsodásáról, vagy komoly megbetegedésről, vagy

c) a sérült gyógyításának időtartama legkevesebb 42 naptári nap.

Az iskola alkalmazottai és diákjai kötelesek jelenteni a balesetet és a veszélyes esemény kialakulását.

A regisztrált iskolai baleset, nem regisztrált iskolai baleset és a veszélyes esemény keletkezését az iskola titkárának jelentik. A regisztrált iskolai balesetről szóló jegyzőkönyvet legkésőbb négy napon belül a regisztrált iskolai baleset keletkezésének bejelentésétől meg kell írni.

2. Intézkedések az egészség biztonságának és védelmének biztosítására a MTNy Egyházi Gimnáziumban.

Alkohol tartalmú italok, kábítószerek és egyéb pszichotrop anyagok fogyasztásának tilalma az iskola osztályaiban, valamint belépés tilalma a tanításra a hatásuk alatt. E tilalom megszegése az Iskola belső házirendje értelmében az iskolai házirend durva megsértésének számít.

Dohányozni tilos az iskola minden belső és külső térségében. E tilalom megszegése az iskola belső házirendje megsértésének számít, minek alapján az iskola vezetősége a diákkal szemben összhangban az iskola belső házirendjével levonja a következtetéseket.

Óvintézkedés igénybevétele

Ha a diák magatartásával és agresszivitásával veszélyezteti a többi diák, a nevelés és oktatás többi résztvevőjének biztonságát és egészségét, vagy olyan mértékben zavarja a nevelést és oktatást, hogy akadályozza a nevelés és oktatás többi résztvevőjének oktatását, az iskola igazgatója óvóintézkedést vehet igénybe, mint a diák azonnali kizárása a nevelésből és oktatásból, a diák elhelyezése külön helyiségbe pedagógiai alkalmazott jelenlétében. Az iskola igazgatója haladéktalanul behívja:

a. törvényes képviselőt

b. egészségügyi mentőket (a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló 355. sz. törvény szerint)

c. rendőrtestületet (a Rendőrtestületről szóló 1993. sz. törvény paragrafusa szerint későbbi előírások hangzásában)

Az óvóintézkedés a diák lecsillapítását szolgálja. Az Óvóintézkedés indokairól és lefolyásáról az iskola igazgatója írásos bejegyzést készít.

Figyelembe venni és betartani a biztonsági és egészségi jelzéseket, melyek konkrét tárgyra, tevékenységre, vagy helyzetre vonatkoznak, és utasításokat és információkat nyújtanak, melyek szükségesek az egészség biztonsága és védelme biztosítására a munka mellett, szükség szerint jelzés, piktogram, szimbólum és szín segítségével.

A jelzéseket tilalom, figyelmeztetés, utasítás jelölésére használják, vészkijáratok, menekülési útvonalak jelzésére, és az első segély eszközei elhelyezésének megjelölésére, a tűzoltó készülékek és eszközök elhelyezésének megjelölésére.

Betartani a biztonságos munka alapszabályait villamos gépeken és berendezéseken:

A. A diákoknak tilos:

a. belenyúlni bármilyen villamos berendezésbe, kivéve a biztonságos feszültségre kapcsolt, vagy biztonságos áramra kapcsolt berendezéseket.

b. a villamos berendezés fedetlen élő részein dolgozni, e részeket közvetlenül, vagy akármilyen tárggyal megérinteni.

c. hibás villamos berendezést használni és javítani.

 

B. A diákok kötelessége:

a. a villamos berendezések kezelésénél eljárni a gyártó által kiadott utasítások és instrukciók szerint, valamint az oktató tanár utasításai szerint

b. ügyelni arra, hogy a villamos berendezések ne legyenek túlterhelve és megrongálva,

c. a hibás villamos berendezéseket azonnal lekapcsolni, a meghibásodást jelenteni az oktató tanárnak (hibásnak tekintendő például a hibás szigetelésű berendezés, mely bűzlik az égéstől, füstöl, szokatlanul zajos, zökkenő menettel, erős búgással, szaggatott nekifutással működik, szikrázó, zörgő, rezegő, stb.)

d. a munka befejezése után a villamos berendezést megbízható módon lekapcsolni a hálózatról kapcsolóval.

TŰZVÉDELEM

3. Ismerkedés a tűzvédelem általános követelményeivel az iskola objektumaiban és térségeiben az érvényes tűzvédelmi előírások értelmében.

Tűzvész minden nemkívánatos égés, mely kárt okoz a vagyonon, környezeten, vagy melynek következtében életét veszti vagy megsebesül fizikai személy vagy állat. A keletkezett tüzet telefonon vagy személyesen jelentjük a portán, ahol biztosítva van szolgálat az iskola működésének idejében. Az alkalmazottak és diákok kötelességei tűzvész esetén meg vannak határozva a Tűzvédelmi riasztási irányelvekben. A személyek kiürítésének szervezését a tűzvész által érintett vagy veszélyeztetett objektumokból a Tűzvédelmi kiürítési terv szabályozza. Ezt a dokumentációt, valamint a tűzvédelmi őrség aktuális névsorát az objektumok megfelelő helyein helyezik el úgy, hogy látható és állandóan hozzáférhető legyen minden személynek.

Az alkalmazottak, diákok, valamint olyan személyek kötelessége, akik az iskola igazgatója, illetve általa megbízott személy jóváhagyásával tartózkodnak az iskola térségeiben és objektumaiban a következő:

a. betartani a kijelölt tilalmakat, teljesíteni a tűzvédelmi rendelkezéseket és utasításokat,

b. felesleges halogatás nélkül jelenteni a tűzvész keletkezését,

c. az állami tűzvédelmi felügyelet szerveinek lehetővé tenni a szükséges műveletek elvégzését a tűzvész keletkezése okainak kiderítésére.

 

A tűzvédelmi törvény értelmében tilos:

a. dohányozni vagy nyílt tüzet használni olyan helyeken, ahol a tűzvész keletkezésének nagyobb a veszélye,

b. tüzet rakni olyan területen vagy helyeken, ahol sor kerülhet az elterjedésére,

c. megrongálni, visszaélni velük, vagy megnehezíteni a hozzáférést a hordozható tűzoltó készülékekhez, tűzvédelmi vízcsapokhoz,

d. ok nélkül tűzvédelmi riadót előidézni, ok nélkül hívni a tűzoltó egységet, vagy visszaélni a tűzvédelmi telefonvonallal.

4. Tűzvédelmi riadó kihirdetésének módja a munkahelyeken, az alkalmazottak kötelességei tűzvész keletkezésénél, melyek a Tűzvédelmi riasztási irányelvekből és a Tűzvédelmi kiürítési tervből következnek

Az alkalmazott vagy diák, aki észreveszi a tűz keletkezését, kihirdeti a tűzvédelmi riadót a veszélyeztetett területeken levő személyeknek hangos kiáltással HORÍ (tűz van).

A tűzvédelmi riadó kihirdetésénél szükséges:

a. elvégezni a szükségszerű intézkedéseket a veszélyeztetett személyek megmentésére,

b. jelenteni a tűz keletkezését telefonon vagy személyesen a portán – az objektumban, ahol a tűz keletkezett,

c. a gyúlékony anyagokat biztonságos távolságba elszállítani,

d. kikapcsolni a villanyáram fő kapcsolóját a villamossági elosztó szekrényben,

e. hozzáfogni a tűz likvidálásához az elérhető eszközökkel, tehát tűzoltó készülékekkel,

f. gyorsított iramban elhagyni a munkahelyet, ha vannak ott anyagok, melyektől robbanás következhetne be, és nem lehet őket eltávolítani,

g. a tűzoltó és mentő testület hívásánál jelenteni:

  • telefonszámot, melyről a tüzet jelentik,
  • a személy nevét, aki a tűzesetet jelenti,
  • az iskola nevét és címét, és az objektum címét, ahol a tűzeset keletkezett,
  • milyen tűztípusról van szó,

h. azon a helyen maradni, ahonnan telefonáltak, és megvárni a diszpécser visszahívását, aki ellenőrzi a küldött jelentés valódiságát.

 

Fontos telefonszámok:

 

Integrált mentő rendszer tel. sz.

112

Tűzoltó és mentő testület tel. sz.

150

Egészségügyi mentőszolgálat tel. sz.

155

Rendőrség tel. sz.

158