Partnereink

aspotec

Aspotec Sporttechnik

Balázs tenisziskola

Balázs tenisziskola

Kvadrum építész Kft.

Kvadrum építész Kft.

Ulti Clocks content
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Az iskolai balesetek jegyzőkönyvezése

2012.03.30. 06:34 M.Zoltán


cikk 02
Hazánkban évente kb. 4000 iskolai baleset következik be. Ezek mindegyikéről jegyzőkönyvnek kell készülnie a jogszabályban foglaltak alapján. A jogi hátteret és a gyakorlati kivitelezést próbáljuk ismertetni bejegyzésünkben.

 

A törvény

1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelőssége
76. § (1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

77. § (3) Az óvoda, az iskola, a kollégium, illetve a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény, illetve a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

A baleset után...

Az iskolai balesetet követően a pedagógusnak azonnal mérlegelnie kell, hogy szükséges-e egészségügyi ellátás, amennyiben igen haladéktalanul értesítenie kell a mentőt. Az egészségügyi ellátás szükségességétől függetlenül az iskola köteles értesíteni a szülő(ke)t, tájékoztatni a baleset körülményeiről, a gyermek állapotáról és az intézkedésekről.

Amennyiben a pedagógus elmulasztja a szakszerű segítség igénybevételét munkaügyi és/vagy kártérítési per indítható ellene.

Elsősegély-nyújtási tanácsok

Teremtsük meg a biztonságot, nyugtassuk meg a sérültet, trauma esetén célszerű, ha nem mozog. Az elsőként érkező pedagógus végig maradjon a sérülttel a mentők megérkezéséig, ő tudja nyomon követni az állapotváltozásokat (javulás, romlás), továbbá ő hívjon mentőt lehetőleg a sérült mellől. Amennyiben az iskolában tartózkodik az iskola orvos, a védőnő vagy segélynyújtásban jártas kolléga mielőbb értesítsük.

Jegyzőkönyv

Minden iskolai vagy óvodai balesetről az intézménynek jegyzőkönyvet kell készítenie, igaz van, ahol egy horzsolást is dokumentálnak, és olyan is akad, ahol egy lábtörés sem elég nagy ügy ahhoz, hogy írásba foglalják.

A tanuló- és gyermekbalesetek jegyzőkönyvezéséről és nyilvántartásáról szóló minisztériumi információk ITT.

Online jegyzőkönyv ITT.